TORBA YASA YENİ MÜJDELERLE GELİYOR”

AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan torba yasa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Kılıç, “Bu torba yasada milletimizin, vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, dezavantajlı bireylerimizin taleplerinin karşılanması adına birçok düzenleme bulunmaktadır” dedi.

Torba yasada yer alan düzenlemelerden ilkinin tüm öğrencilerin merakla beklediği öğrenim kredisi borçları ile ilgili olduğunu söyleyen Milletvekili Kılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrenci kardeşlerimize verdiği müjde doğrultusunda artık, öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar ile sınırlandırılmaktadır. Böylece öğrenci ne kadar kredi aldı ise o kadar borçlanacak. Kredi borçları mezun olunduktan iki yıl sonra ödenmeye başlayacak, eğer öğrenci işe girememişse durumu belgeleyerek erteleme talep edebilecek” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, değişiklikten, halen öğrenim kredisi almakta olan 566 bin 226 öğrencinin, öğrenim kredisinden borçlu 1 milyon 392 bin 629 kişinin, katkı kredisinden borçlu 25 bin 886 kişinin ve vergi dairelerine takip için intikal ettirilmiş olan alacaklardan borçlu 1 milyon 403 bin 392 kişi yararlanacağını, düzenleme çerçevesinde mevcut borçlar içinde yer alan toplam 27 milyar lira endeks tutarın terkin edileceğini açıkladı.

INTÖRN DOKTORLARA 5 BİN 500 LİRA MAAŞ

Öğrencilere yönelik ikinci önemli düzenlemenin de intörn doktor olanlara ödenen ücretlerle ilgili olduğunu söyleyen Milletvekili Kılıç, “üniversitelerin tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine, intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında oniki ay süreyle 1.569 TL ücret ödenmektedir. Teklifimizde bu tutarı asgari ücretin net tutarına yani 5.500,35 liraya çıkarıyoruz. Tıp fakültelerindeki 14.600 öğrencimiz ile diş hekimliği fakültelerindeki 4.900 öğrencimiz olmak üzere toplam 19.500 intörn öğrencimiz bu düzenlemeden yararlanacak” dedi.

YAŞLILAR VE ENGELLİLER DE UNUTULMADI

Milletvekili Kılıç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasadaki düzenlemelerden biriyle de 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre yaşlı ve engelli aylığı ile ilgili olduğunu, yasa teklifi ile bu durumda olan yaklaşık 163 bin 500 kişiden geri alınması gereken 566 milyon 262 bin 916 TL’nin tahsilinden vazgeçilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Torba yasada engellilere yönelik düzenlemenin de yer aldığını belirten Milletvekili Kılıç şunları söyledi: “Bir diğer düzenleme 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında ödediğimiz engellilerin evde bakım yardımı ile ilgili. Teklifimizde engel oranının değişmesi veya gelir şartının aşılması gibi nedenlerle yersiz ödenmiş konuma gelen, yaklaşık 18 bin vatandaşımızın 200 milyon lira borcunun terkinini öngörüyoruz. Teklifimizde çalışanlarımıza ve işverenlere yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Yemek yardımı ile ilgili önerimizle işletmelerin çalışanlarına nakit olarak yaptıkları günlük 51 TL ye kadar ödemeleri de istisna kapsamına alarak hem işçilerimizin bu tutarı diledikleri gibi sarf edebilmesini hem de işverenin yüklenmek durumunda kaldığı ek mali külfetten kurtulmasını sağlıyoruz.”

İŞVERENLERE VERGİ MUAFİYETİ

Açıklamasında, “İşverenlerin 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar ısınma amaçlı yapacakları 1.000 TL’ye kadar ödemeleri gelir vergisinden ve sigorta priminden; yurt dışında inşaat, onarım, montaj işlerinde çalışan Türk vatandaşı olan işçilerimizin ücretlerini de gelir vergisinden istisna ediyoruz” diyen Milletvekili Kılıç, COVİD-19 salgın hastalığı sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ödemelerin terkin edilmesinin sağlanacağını da sözlerine ekledi.

5 MİLYON BORÇLUNUN 9 MİLYON İCRA DOSYASI TASFİYE EDİLECEK

Torba yasayla yapılacak düzenleme kapsamına küçük tutarlı icra dosyalarının tasfiyesine ilişkin hükümlerin de yer aldığını dile getiren AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, “2.000 TL ve altında, gerçek kişilerden, olan alacaklarından feragat etmek suretiyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları halinde bu alacakların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değersiz alacak kabul edilmesi suretiyle işletme kayıtlarından çıkarabilme imkanı sağlıyoruz. Bu düzenleme ile 5 milyon borçlunun 9 milyon icra dosyasını tasfiye etmeyi bekliyoruz. İkincisi ise, banka ve diğer mali kuruluşlar tarafından Varlık Yönetim Şirketlerine devredilen bireysel kredi borçları için 15/8/2022 tarihine kadar başlattıkları icra takiplerinden küçük tutarlı olanların tasfiyesine yönelik. Bu düzenlemede varlık yönetim şirketlerinin 15/8/2022 tarihine kadar icra takibi başlattıkları anapara tutarı 2.500 TL ve altında olan gerçek kişi alacaklarının tasfiyesi için bir çalışma yapıyoruz. Bu dosyaların büyüklüğü anapara, faiz ve masraflar dahil 4,3 milyar TL. Anapara tutarı ise 832 milyon civarında” dedi.

SİCİL AFFI GELİYOR

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarının zamanında ödenmemiş olmasının, finansal araçlara erişimi engellediğini de sözlerine ekleyen Milletvekili Kılıç, “Bu durumda olan vatandaşlarımız riskli kategoride kabul edilmekte. Risk kayıtlarının, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağına yönelik düzenleme yapılmasını öngörüyoruz. Böylece finansal kayıtları herhangi bir nedenle riskli görünen vatandaşlarımıza yeni bir sayfa açmış oluyoruz. Pandemi döneminde uygulanan bir çok tedbir vardı malumunuz, bunların başında sokağa çıkma yasakları, maske kullanma mecburiyeti yer alıyordu. Birçok insanımızın muhatap olduğu bu cezaların bir sefere mahsus kaldırılmasını sağlayacağız. Hali hazırda bu cezalardan 1.067.485 kişi borçlu bulunuyor. Tahsil edilmesi gereken ceza tutarı da 2.7 milyar TL. Kanunu çerçevesinde verilmiş bu cezaların terkin edilmesini öngörüyoruz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasayla, Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarına vergi istisnalarının süresinin uzatılmasına yönelik düzenleme yapıldığını, 2022 yılı sonunda sona erecek olan uygulama süresinin 2023 yılının sonuna uzatılmasının öngörüldüğünü açıklamasına ekleyen Milletvekili Kılıç, “Yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst seviyede faydalanmak ve bu kaynakları teşvik etmek için evlerin çatı yahut cephelerinde bulunan tesislerden üretilen elektriğin fazlasının şebekeye verilmesinden elde edilen kazancın vergi muafiyeti 25 kw’lık kısma kadar geçerliydi. Şimdi vergi teşvikinin sınırını 50 kW olarak yeniden belirliyoruz. Yapılan düzenlemelerde bir diğer güzel haber de turizm işletmelerimiz için; Turizm işletmelerimizin ödeyecekleri turizm payının oranını binde 7,5’dan binde 5’e düşürüyoruz. Teklifimizin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

Etiketler

mustafakemalpasagzt

YORUM YAZIN